Kompensointi on keino kantaa vastuuta päästöistä, joita ei voi välttää

Vastuullisesti tehtynä kompensointi on tärkeä työkalu ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi – päästöjen välttäminen on kuitenkin aina ensisijaista.

Mitä kompensoiminen tarkoittaa?

Kompensointi on ikään kuin vapaaehtoinen hiilivero, jonka maksamme kantaaksemme vastuumme kuluttajina tekemistämme valinnoista. Kompensointi ei kuitenkaan oikeuta päästöjen aiheuttamista, vaan se on keino hyvittää päästöt, joita ei voida välttää. Vastuullinen kompensointi perustuu seuraavalle periaatteelle: ensisijaisesti päästöjen aiheuttamista pitää välttää, seuraavaksi välttämättömät päästöt tulee minimoida ja lopuksi vain jäljelle jäävä osuus välttämättömistä päästöistä kompensoidaan.

Täältä löydät vastauksia yleisesti esitettyihin kysymyksiin.


Miksi kompensoiminen kannattaa?

Kompensointi on yksi ilmastotyökalu muiden joukossa. Jotta voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen enintään 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tarvitsemme päästövähennyksiä ja vastuullisen kompensoinnin mahdollistamaa hiilensidontaa. Kompensointi tekee kuluttamisen aiheuttamat ilmastohaitat näkyviksi ja toivottavasti ohjaa valintojamme kohti vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja.

Voit lukea kompensaation vaikutuksista lisää täällä .


Mihin kompensointiin laittamani rahat menevät?

Kun päästökompensoit ostoksesi voittoa tavoittelemattoman Compensate-säätiön kautta, ohjaamme rahat täysimääräisinä päästövähennysyksiköiden eli hiilikrediittien hankintaan. Nämä hiilikrediitit ostetaan hankkeista, jotka ovat läpikäyneet Compensaten luoman tarkan arviointikriteeristön, ja joiden ilmastovaikutus on varmennettu. Hiilikrediiteillä osoitetaan, että ostostesi aiheuttama määrä hiilidioksidia on poistettu ilmakehästä, tai sen pääsy ilmakehään on estetty. 

Voit tutustua tiliotteisiimme täällä nähdäksesi, minne säätiön hallinnoimat kompensaatiomaksut menevät.

Mitä kompensoiminen tarkoittaa

Millaisiin hankkeisiin kompensaatiovarat käytetään?

Tällä hetkellä 40 % kompensaatiomaksuista ohjataan metsänsuojeluhankkeisiin, joilla turvataan elintärkeitä olemassa olevia hiilinieluja ja estetään luontokatoa. Toiset 40 % maksuista ohjataan hankkeisiin, joissa paikallisyhteisöt istuttavat ja suojelevat puita tai uudelleenmetsittävät metsäkadosta kärsineitä alueita. Loput 20 % maksuista menee innovatiivisiin hankkeisiin ja teknologisiin ratkaisuihin kuten biohiileen ja vedenalaiseen hiilensidontaan.

Voit tutustua tämänhetkiseen hankeportfolioomme alla olevan hankekartan kautta. Kartan avulla saat auki tarkemmat tiedot myös yksittäisistä hankkeista.

Kuinka hiilensidontahankkeiden vaikuttavuus todennetaan?

Jokainen tukemamme hiilensidontahanke käy läpi arviointikriteeristön, jonka olemme laatineet yhdessä ilmastoasiantuntijoista koostuvan tiedepaneelin kanssa. Maailmalla on tuhansia hiilensidontahankkeita, mutta vain alle 10 % niistä läpäisee edellä mainitun kriteeristön. Ostamme hiilikrediitit suoraan hankekehittäjiltä vain todennetuista, jo käynnissä olevista hiilensidontahankkeista, jotta voimme olla varmoja niiden vaikuttavuudesta.

Voit tutustua arviointikriteereihimme täällä .

Kuinka Compensate eroaa muista alan toimijoista?

Toimintamme perustuu vastuulliseen kompensaatiomalliin, jonka keskiössä on merkittävä ylikompensointi, eli hiiltä sidotaan ilmakehästä aina enemmän kuin sitä on tuotettu.

Kompensointiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja vastuuttomasti toteutettuna sen ilmastovaikutus vesittyy, tai positiivista ilmastovaikutusta ei välttämättä synny ollenkaan. Aiheutettujen päästöjen määrää ei saa aliarvioida eikä hiilensidontahankkeiden vaikutusta yliarvioida. Toisaalta ilmakehässä on jo nyt aivan liikaa hiilidioksidia ja ylikompensoimalla kannamme vastuuta myös aikaisemmin aiheutetuista päästöistämme. 

Voit lukea ylikompensaatiosta lisää täällä .

Onko kompensointi viherpesua tai anekauppaa?

Hiilimarkkinoiden toimintatavoissa riittää korjattavaa, eikä valtaosa sertifioiduistakaan kompensaatiohankkeista tuota toivottuja ilmastovaikutuksia. Asiat voi kuitenkin tehdä myös hyvin. Valitsemalla hiilensidontahankkeet tarkasti, työskentelemällä suoraan hankekehittäjien kanssa ja ylikompensoimalla haluamme olla luotettava, läpinäkyvä ja vastuullinen toimija, joka nostaa alan riman korkealle. Vastuullisesti tehtynä kompensointi voi merkittävästi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siitäkään huolimatta kompensointi ei oikeuta päästöjen tuottamista – ensisijaisesti niitä pitää välttää ja vain välttämättömät päästöt tulee kompensoida.

Kerromme täällä hiilimarkkinoiden ja kompensaatiohankkeiden yleisistä ongelmista ja tavoista, joilla arviointikriteeristömme auttaa ehkäisemään näitä.

Mitä muuta voin vastuullisena kuluttajana tehdä?

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti jokaisen meistä pitäisi saavuttaa 2,5 tonnin CO2-vuosipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Voit laskea henkilökohtaisen hiilijalanjälkesi ilmaisessa sovelluksessamme hahmottaaksesi, mistä se koostuu. Sen jälkeen voit aloittaa päästöjesi minimoimisen ja kompensoida loput. Kuluttajana sinulla on valta tukea vastuullisesti toimivia yrityksiä ja vaatia niiltä avoimuutta päästöjen suhteen. Kompensoiminen on tapa viestittää yrityksille ja vaikuttajille, että olemme valmiita tarvittavaan muutokseen.

Voit ladata Compensate-sovelluksen AppStoressa tai Google Playssa ja hyvittää hiilijalanjälkesi vaikka heti.

Our project portfolio

Compensate manages a diverse carbon capture portfolio and takes no cuts from compensation payments, using these funds to purchase certified carbon credits from the projects in it. The portfolio is dynamic and frequently evaluated to deliver the best climate impact in the most sustainable way. 20% of the portfolio is dedicated to innovative methods of carbon capture.

Compensate’s Scientific Advisory Panel, project criteria, and international standards assist Compensate in managing the portfolio. We take into account climate impact, biodiversity, social issues and human rights. This way we strive to deliver the best, most reliable impact to your efforts and challenge the whole field to do better.

Click the map to discover projects

WithOneSeed
Timor-Leste

Soil carbon with biochar
Germany

TIST Kenya Community Reforestation
Kenya

Mangrove Restoration and Reforestation
Myanmar

Luangwa Community Forests
Zambia

Safe drinking water
Bangladesh

Liangdu Afforestation
China