Kuinka Compensate toimii

Päästöjen kompensoimisen tulisi olla osa jokapäiväistä elämää. Rakennamme järjestelmää, joka mahdollistaa vastuullisten valintojen tekemisen. Haluamme, että jokainen voi alkaa elää hiilinegatiivista elämää tässä ja nyt.

Kompensoi suoraan ostosten yhteydessä

Rakennamme järjestelmää, jossa kulutuksen aiheuttamat päästöt voi kompensoida heti ostosten yhteydessä. Näin valintojen hinta ilmastolle tehdään näkyväksi ja jokainen ymmärtää hiilijalanjälkensä paremmin.

Mukana olevat yritykset
or

Laske hiilijalanjälkesi ja kompensoi kuukausittain

Ilmastonmuutos ei odota järjestelmän valmistumista. Siksi tarvitsemme keinoja hiilinegatiiviseen elämään tässä ja nyt. Selvitä hiilijalanjälkesi, niin tiedät, mistä vähentää ja miten kompensoida.

Laske hiilijalanjälkesi

Kompensaatiomaksulla ostat hiilen sidontaa

Sinä maksat päästöjen kompensaatiosta, eli hiilidioksidin poistamisesta ilmakehästä. Compensaten kuuukausipalvelu varmistaa, että hiilensidonta tapahtuu aina luotettavien, sertifioitujen projektien kautta. Tällä hetkellä hiilidioksidia voidaan tehokkaimmin poistaa ilmakehästä metsittämällä ja suojelemalla vanhaa metsää.

Ylikompensaatio tuo varmuutta

Jos haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen, meidän on aloitettava hiilinegatiivinen elämä. Tällöin poistamme ilmakehästä hiiltä enemmän kuin sinne päästämme. Hiilidioksidin sitomiseen liittyy myös yhä epävarmuutta. Sen vuoksi Compensate tekee aina mittavan, vähintään kaksinkertaisen ylikompensaation.

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Teemme yhteistyötä vain verifioitujen, luotettavien hiilensidontaprojektien kanssa. Julkaisemme kaikki tiliotteemme ja ostokuittimme sivuillamme. Compensate ei ota kompensaatiomaksustasi senttiäkään. Näin voit luottaa siihen, että saat rahoillesi vastinetta.

Palvelut yrityksille

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää systeemitason muutosta, jossa ryhdymme kantamaan vastuuta aiheuttamastamme vahingosta. Haluamme rakentaa yhdessä yritysten kanssa globaalin järjestelmän, jossa vastuun kantaminen tehdään mahdolliseksi ja kuluttajille vaivattomaksi. Ratkaisut riippuvat toimialasta ja toiminnan luonteesta. Jos haluatte lähteä muuttamaan maailmaa yhdessä Compensaten kanssa, ottakaa yhteyttä.

Ota yhteyttä

Kompensaatio­maksujen käyttö

Ostamme kompensaatiomaksuilla päästövähennysyksiköitä kansainvälisesti luotettujen projektikehittäjien sertifioituista hiilensidontaprojekteista. Compensaten hinta hiilidioksiditonnille on 20 euroa, joka mahdollistaa huomattavan ylikompensaation. Alan tunnetuimmat sertifikaatit ovat Gold Standard ja VCS. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa löytääksemme kustannustehokkaimmat ja luotettavimmat ratkaisut hiilidioksidin sitomiseksi.

Hiilinielut

Hiilinielujen lisääminen on kriittisen tärkeä keino sitoa hiilidioksidia ilmakehästä takaisin biomassaan. Uuden metsän istuttaminen kasvattaa hiilinieluja tehokkaasti. Metsäkadot aiheuttavat noin 10-15% maailman hiilidioksidipäästöistä. Tämän vuoksi myös metsien suojelemisella on merkittävä vaikutus päästöjen sitomiseen globaalisti. Kun metsiä ei kaadeta, hiilidioksidin sitoutuminen niissä jatkuu. Lisäksi metsien suojelu tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Hiilinieluja kasvatetaan hiilensidontaprojekteissa.

Hiilensidontaprojektit ja projektinkehittäjät

Projektinkehittäjät toteuttavat hiilensidontaprojekteja eri maissa ja heillä on yhteistyösopimus paikallisen toimijan kanssa, joka huolehtii projektin päivittäisestä huollosta ja valvonnasta. Projektinkehittäjät järjestävät ulkopuolisen, riippumattoman laskennan ja auditoinnin toteutuneiden päästövähennysten mittaamiselle ja hakevat sille kansainvälisen sertifikaatin. Sertifikaatin edellyttämässä auditoinnissa määritellään, kuinka monta hiilidioksiditonnia kukin projekti vähentää ilmakehästä ja näin määräytyy, kuinka monta päästövähennysyksikköä on myytävissä per projekti.

Hiilensidonnan mittaaminen

Sekä projektinkehittäjät että projekteja sertifioivat tahot laskevat hiilensidontaa hyvin konservatiivisilla malleilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että puun kyky sitoa hiilidioksidia aliarvioidaan ja vastaavasti niin kutsutun hiilivuodon määrä yliarvioidaan. Näin pyritään varmistumaan siitä, että puiden sitomaa hiilen määrää ei koskaan ainakaan yliarvioida. Alan tunnetuimmat sertifikaatit ovat Gold Standard sekä VCS. Gold Standard on WWF:n aloitteesta luotu verifiointistandardi, joka ottaa vahvasti huomioon hankkeiden paikalliset, sosiaaliset vaikutukset. VCS Gold Standardin ohella yksi maailman johtavimpia hiilensidontahankkeiden verifiointistandardeja. Molemmat standardit vaativat metsitysprojekteilta auditointia vähintään 30 vuoden ajan, jotta hiilen sidonta on varmasti pysyvää.

Maksuliikenteen läpinäkyvyys

Compensate hoitaa päästövahennysyksiköiden ostamisen puolestasi. Kompensaatiomaksusi käytämme täysimääräisesti näiden yksiköiden ostoon, emmekä rahoita omaa toimintaamme lainkaan sinun rahoillasi. Tiedotamme rahaliikenteestämme ja ostoistamme läpinäkyvästi ja säännöllisesti. Julkaisemme kaikki tiliotteemme ja kuittimme. Mahdollisimman suurella läpinäkyvyydellä varmistamme, että toimintamme altistuu myös kriittiselle tarkastelulle, minkä avulla voimme kehittää kompensaatioikeinojen valintaa entisestään.