See all publications

Hiilensidonta on välttämätöntä, mutta ei suinkaan mutkatonta

Hiilensidontaan liittyy paljon epävarmuutta. Tätä on turha peitellä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hiilensidontaa tarvita. Haasteet on kohdattava eikä vaihtoehtoja oikeastaan ole, mikäli haluamme merkittävästi hillitä ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos etenee, koska ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Meidän pitää radikaalisti vähentää päästöjä, mutta enää se ei riitä. Ylimääräistä hiilidioksidia on myös poistettava ilmakehästä. Yksi aikamme suurista haasteista onkin löytää kestäviä tapoja sitoa hiiltä. 

Puiden istuttaminen on yksi tehokkaimmista tavoista ottaa hiilidioksidia talteen ilmakehästä.

Metsäkadot aiheuttavat noin 10-15% koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Tämän vuoksi myös metsien suojelemisella on merkittävä vaikutus päästöjen sitomiseen globaalisti. Kun metsiä ei kaadeta, hiilidioksidin sitoutuminen niissä jatkuu. Lisäksi metsien suojelu tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Metsäprojektien osuus onkin lähes puolet kaikista vapaaehtoisilla kompensaatiomaksuilla rahoitetuista hiilensidontahankkeista. Compensate käyttää tällä hetkellä kaikki kompensaatiomaksut hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin metsähankkeisiin. Projektit sijaitsevat tällä hetkellä Kolumbiassa ja Zimbabwessa. 

Metsähankkeissa on kuitenkin paljon riskejä – erityisesti hiilensidonnan pysyvyydessä. Monet hankkeista sijaitsevat lämpimän ilmaston kehittyvissä maissa. Niissä voi olla vaikea varmistaa, ettei istutettu tai suojeltu metsä päädy hakattavaksi tai metsäpalon tuhoamaksi. Brasilian yleistyneet metsäpalot ovat hyvä muistutus tästä. 

Taustalla oleva ongelma on, että metsien kaataminen on yhä kannattavampaa kuin niiden kestävä hoito ja suojelu. Nykyisin metsänomistaja ansaitsee rahaa, kun kaataa metsänsä ja myy puut. Meidän pitää luoda kannustin toimia toisin eli luoda metsien hiilinieluille taloudellinen arvo, joka kannustaa niiden kestävään käyttöön ja suojeluun. Insentiivi syntyy, kun hiilensidonnan kysyntä kasvaa. 

Kompensaatiomaksuilla aikaan saadut aidot ilmastovaikutukset ovat toimintamme peruslähtökohta. Vaikutusten on oltava todellisia, muuten kompensaatiossa ei olisi mitään järkeä. 

Hiilensidonnan tulee olla todellista, mitattavaa ja ennen kaikkea niin sanotusti lisäistä. Lisäisyys tarkoittaa, että hiilensidontaa ei tapahtui esimerkiksi lainsaadannon, verojen, tukien tai taloudellisen kannattavuuden ansiosta, ellei kompensoinnista saataisi lisarahoitusta. 

Compensaten käyttämät hankkeiden kansainväliset verifiointistandardit, kuten Gold Standard ja VCS, vaativat sertifioimiltaan hiilensidontahankkeilta lisäisyyden täyttymistä. Molemmat standardit takaavat, että hiilensidontahankkeita valvotaan asianmukaisesti ja hankkeiden toteuttama hiilensidonta on asiantuntijoiden todentamaa. Tämän lisäksi standardit takaavat, että projekteissa huomioidaan hiilensidonnan lisäksi myös hankkeiden inhimilliset, sosiaaliset vaikutukset sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.

Ylikompensaatiolla vaikutuksiin

Standardit ja verifioinnit eivät kuitenkaan poista kaikkia epävarmuuksia. Sen takia teemme Compensatella aina mittavan ylikompensoinnin. 

Tyytyminen yksi yhteen -kompensaatioon tarkoittaisi toimenpidettä, jonka lopputulos olisi ilmaston kannalta nolla: ensin aiheutetaan yksi tonni hiilidioksidipäästöjä ja sitten vastaavasti yksi tonni kompensoidaan vähentämällä saman verran päästöjä jossain toisaalla. 

 Ylikompensaation myötä hiilidioksidia vähennetään ilmakehästä enemmän kuin mitä kompensoitava toiminta on sinne tuottanut. Tämä on yksi ydinajatuksistamme, ja olemme rakentaneet ylikompensaation sisään kompensaatiohintoihimme.

Olemme sitoutuneet siihen, että kauttamme tapahtuva kompensaatio on aina vähintään kaksinkertainen. Tällä hetkellä se on jopa viisinkertainen. 

Jos siis maksat yhden hiilidioksiditonnin kompensoimisesta, me ostamme vähintään viiden hiilidioksiditonnin kompensoimiseen tarvittavan määrän päästövähennysyksiköitä.

Hiilensidonnan ei kuitenkaan tarvitse rajoittua metsiin. Kaikki kasvit yhteyttävät. Hiilidioksidia voidaan sitoa myös muuttamalla viljelymenetelmiä tai vaikkapa kasvattamalla levää. Hiiltä voidaan ottaa talteen myös mekaanisesti, ja varastoida. 

Hiilensidonnan keinoja on lukuisia. Mutta jotta ryhtyisimme laajamittaisesti toimeen, on sen oltava taloudellisesti kannattavaa. Vain näin syntyy kestäviä ratkaisuja. 

Metsäprojektien lisäksi tutkimme Compensatella muita luotettavia ja kestäviä ratkaisuja hiilidioksidin vähentämiseen ilmakehästä. Tässä tukenamme on ainutlaatuinen alansa huippuasiantuntijoista koostuva tieteellinen asiantuntijapaneeli, jota puheenjohtaa akateemikko Markku Kulmala. Asiantuntijapaneeli auttaa Compensatea tunnistamaan kustannustehokkaimmat, luotettavimmat ja kestävimmät keinot hiilidioksidin talteenottoon. Paneelista voit lukea lisää tästä. 

On selvää, että täydellistä keinoa hiilen poistamiseksi ilmakehästä ei ole, emmekä voi jäädä odottamaan sellaista. 

Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla käyttämättä kaikkia mahdollisia keinoa ilmastokriisin hillitsemiseksi. Ja samaan aikaan, meillä on velvollisuus tehdä kaikkemme sen eteen, että hiilensidontaan liittyvät epävarmuudet taklataan.

Ilmastonmuutosta ei voi laittaa pauselle.