Torjumme ilmastonmuutosta tarjoamalla ihmisille ja yrityksille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä, joita ei ole mahdollista välttää

Aloitetaan hiilinegatiivinen elämä

Ratkaisumme yrityksille

Torjumme ilmastonmuutosta tarjoamalla ihmisille ja yrityksille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä, joita ei ole mahdollista välttää. Teemme tätä yhdistämällä kompensoijat maailman parhaaseen hiilensidontaan.

Compensate Operations Oy ja yleishyödyllinen Compensate-säätiö tekevät tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämiseksi. Compensate Operations Oy oli aiemmin kokonaan Compensate-säätiön omistuksessa, mutta liiketoiminnan ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittyessä Oy:stä on tullut yksityisomistuksessa oleva yritys.

Compensate Operations Oy tarjoaa korkealaatuisia päästökompensaatiopalveluita pääasiassa yrityksille ja muille organisaatioille. Compensate-säätiö keskittyy vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden uudistamiseen ja sääntelyn kehittämiseen. Se on voittoa tavoittelematon ja sen toiminta rahoitetaan täysin lahjoituksilla.

Compensaten yhteisöön kuuluu ilmastoasiantuntijoita, teknologiataitureita, viestinnän ammattilaisia, businessosaajia sekä itsenäinen, hiilensidonnan kenttää tieteellisestä näkökulmasta tarkasteleva verkosto, joka koostuu tutkijoista. Compensaten pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Tarjoamme ratkaisuita sekä yrityksille että yksilöille - kompensoi henkilökohtainen tai yrityksen hiilijalanjälki.

Miksi kompensointi?

Ihmisen toiminta aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Jotta voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen enintään 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tarvitsemme päästövähennyksiä ja vastuullisen kompensoinnin mahdollistamaa hiilensidontaa.

Vastuullisen kompensoinnin periaate:

  1. ensisijaisesti päästöjen aiheuttamista pitää välttää
  2. seuraavaksi välttämättömät päästöt tulee minimoida
  3. vain jäljelle jäävä osuus välttämättömistä päästöistä kompensoidaan.

Tämän täytyy tulevaisuudessa olla automaattinen osa jokapäiväistä elämää. 

Ja siksi Compensate on olemassa.

Compensate rakentaa läpinäkyvää markkinapaikkaa laadukkaaseen hiilensidontaan. Näin kompensointi voi olla vaikuttava osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja kun vastuunkannosta tulee osa arkea, on hiilinegatiivinen, kestävä maailma todella mahdollinen.

Lue lisää kompensoinnista

Kaikki toimintamme vähentää hiilidioksidia ilmakehästä.

Compensaten arvolupaus

Tieteellinen arviointi

Vain 10 % arvioimistamme hiiliprojekteista, jotka täyttävät kansainväliset standardit, kuten Gold Standardin ja Verran, läpäisevät Compensaten arviointikriteerit ja tuottavat aitoja ilmastovaikutuksia. Kriteerimme on luotu yhdessä tutkijoista koostuvan itsenäisen verkoston kanssa, joka tekee yhteistyötä Compensate-säätiön kanssa.

Lue lisää

Ylikompensointi

Compensaten sisäänrakennettu ylikompensaatio vähentää hiiliprojekteihin ja päästölaskelmiin liittyviä epävarmuuksia. Sen avulla yritykset voivat tehdä luotettavan ilmastoväittämän ja varmistua aidosta ilmastovaikutuksesta.

Tutustu tarkemmin

Muutakin kuin ilmastohyötyjä

Compensaten portfolioon kuuluvilla hiilensidontaprojekteilla on nettopositiivinen vaikutus myös ympäristöön, biodiversiteettiin, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Projektit tukevat kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs).

Lue lisää

Monipuolinen portfolio

Maksimoimme ilmastovaikutukset ja minimoimme riskit hallinnoimalla dynaamista, monimuotoista ja globaalia hiilensidontaportfoliota, joka pitää sisällään erilaisia hiilensidontamenetelmiä.

Lue portfoliosta

Ratkaisumme yrityksille

Kompensoi yrityksen hiilijalanjälki

Carbon Store - markkinapaikka laadukkaaseen hiilensidontaan

  • Kompensoi päästöt, joita ette voi toiminnassanne välttää.
  • Ymmärrä yrityksen hiilijalanjälki. Itsepalvelulaskurit kattavat muun muassa kiinteistöt ja toimitilat, energiankulutuksen, laitteet, työmatkat, lennot, logistiikan sekä ostetut tuotteet.
  • Seuraa toimenpiteidesi vaikutusta palvelusta löytyviä raportteja hyödyntäen.
  • Kerro asiakkaillesi ja muille sidosryhmillesi ilmastoteoistasi sertifikaatin ja muiden markkinointimateriaalien avulla.
  • Palvelussa myytävien Compensate Credit -hiilikrediittien avulla voit varmistua siitä, että ohjaamme rahat aidosti vaikuttaviin hiilensidontahankkeisiin.
  • Compensate Credit pitää sisällään ylikompensoinnin, jonka avulla varmistamme, että toimenpiteillä poistetaan aina vähintään saman verran hiiltä ilmakehästä kuin toimintanne aiheuttaa.


Tutustu Carbon Storeen

Räätälöidyt yritysratkaisut

Tarjoamme myös räätälöityä palvelua, joka pitää sisällään kaiken tarvitsemasi: päästölaskelmat ja raportoinnin, kompensoinnin sekä viestintätuen. Suurempiin kompensointitarpeisiin tarjoamme lisäksi kustomoitua hiilensidontaportfoliota, joka rakennetaan asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Ota yhteyttä

Ilmastotekoja jokaiselle

Compensate Climate Action app

Kompensointi on ikään kuin vapaaehtoinen hiilivero, jonka maksamme kantaaksemme vastuumme kuluttajina tekemistämme valinnoista. Kompensointi ei kuitenkaan oikeuta päästöjen aiheuttamista, vaan se on keino hyvittää päästöt, joita ei voida välttää.

Compensaten sovellus muuttaa ilmastoahdistuksen ilmastoteoiksi! Laske ja ymmärrä hiilijalanjälkeäsi, opi vähentämään päästöjäsi ja kompensoi. Sovelluksella voit kompensoida kuukausittain elämäntapojasi vastaavat päästöt sekä yksittäiset lennot. Voit koska tahansa päivittää laskelmasi ja tilauksesi sovelluksen kautta. Entä mitä juuri sinun kompensointisi mahdollistaa?

Tai kirjaudu sisään tästä

Mikä on Compensate Credit?

Compensate Credit on korkealaatuinen hiilikrediitti, jonka perustana hyödynnetään kansainvälisiä standardeita, kuten Gold Standardia ja Verraa, mutta jonka kriteerit ovat niitäkin tiukemmat. Krediitti pohjautuu monimuotoiseen portfolioon, joka pitää sisällään erilaisia hiilensidontamenetelmiä. Portfolioomme sisältyvissä hankkeissa otamme huomioon aidon ilmastovaikutuksen lisäksi biodiversiteetin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeudet.

Hiilikrediittimme tarjoaa parhaan ilmastotuoton investoinnillesi. Compensate Creditiin on sisäänrakennettuna ylikompensaatio, joka pienentää hiilensidontaprojekteihin liittyviä riskejä ja jonka avulla voit tehdä luotettavan ilmastoväittämän sekä saavuttaa aidot ilmastovaikutukset.

Yksi Compensate Credit vastaa vähintään yhden hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Lue lisää Compensate Creditistä Osta Compensate Creditejä

Tuoreimmat ilmastosta ja hiilensidonnasta

Uutiskirjeestämme saat tuoretta tietoa ilmastosta, hiilensidonnasta ja kestävästä elämästä. Tilaa yrityksille tai yksilöille tarkoitettu kirje suoraan postilaatikkoosi! Uutiskirjeiden kieli on englanti.

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä, vastaamme myös suomeksi!