Kompensaatiovetoomus aidon ilmastovaikutuksen varmistavan päästökompensaatiomarkkinan puolesta

Monday, September 13, 2021

Compensate toimitti yhdessä 27 muun toimijan kanssa tänään maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle sekä  ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle vetoomuksen aidon ilmastovaikutuksen varmistavan päästökompensaatiomarkkinan puolesta.

Merkittävin ongelma markkinoilla tällä hetkellä on niin sanottu kaksoislaskenta, jossa kompensaatiohankkeissa saavutettu päästövähennys lasketaan myös osaksi kansallisia ilmastotavoitteita.

Kompensaatiovetoomus 13.9.2021

Arvoisat ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä, 

Me allekirjoittaneet järjestöt ja yritykset toivomme ripeitä toimia, jotta Suomeen saadaan muodostettua aidon ilmastovaikutuksen varmistavat päästökompensaatiomarkkinat. Vaikka päästöjen kompensoiminen ei korvaa tarvetta päästövähennyksille, se on tapa kantaa vastuuta niistä päästöistä, joiden välttäminen ei ole mahdollista. 

Kompensaatioiden tarve on lisääntynyt voimakkaasti yritysten aiempaa kattavampien ja kireämpien ilmastotavoitteiden myötä. Pidämme valitettavana, että jatkuvasti kasvavaan kysyntään ei tällä hetkellä voida juuri lainkaan vastata suomalaisilla hankkeilla. Tämä johtuu siitä, että yhteisten pelisääntöjen puuttuessa alan käytännöt vaihtelevat suuresti eivätkä laadukkaan kompensaation kriteerit aina täyty. 

Merkittävin ongelma on kuitenkin niin sanottu kaksoislaskenta, jossa kompensaatiohankkeissa saavutettu päästövähennys lasketaan myös osaksi kansallisia ilmastotavoitteita. Jos kaksoislaskentaa ei saada ratkaistua, ei suomalainen kompensaatiomarkkina voi edes teoriassa tuottaa aitoja ilmastovaikutuksia, jolloin valtaosa kompensaatioihin käytettävästä rahasta tulee suuntautumaan jatkossakin ulkomaille. 

Poliittiset päätökset, joilla varmistetaan kotimaisen päästökompensaation laatu ja mahdollistetaan kaksoislaskennan välttäminen, kannustaisivat maanomistajia kehittämään metsien, peltojen ja soiden hiilensidontaa markkinaehtoista korvausta vastaan. Samalla kasvavaan kompensaation kysyntään – niin kotimaiseen kuin kansainväliseen – voitaisiin vastata aiempaa laajemmalla joukolla suomalaisia hankkeita. 

Ystävällisin terveisin, 

Bluewhite Bioforest Oy 

Carbon Deed 

Compensate 

Finnair 

Finnwatch 

Gasum Portfolio Services 

Green Carbon Finland 

Hiilipörssi 

istutapuita.fi 

Jungle Juice Bar 

Karbonautti 

Lujabetoni Oy 

Luonto-Liitto ry 

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

LähiTapiola Rahoitus Oy

NGS Finland Oy 

Nordqvist Oy 

PunaMusta Media Oyj

Puro.earth 

Pyhätunturi Oy 

Rovio Entertainment Oyj

Rukakeskus Oy 

Sitowise 

Skoggi Oy 

SOK 

Taimiteko

Suomen 4H-liitto

Varusteleka 

Weekendbee Oy

Merkittävin ongelma markkinoilla tällä hetkellä on niin sanottu kaksoislaskenta, jossa kompensaatiohankkeissa saavutettu päästövähennys lasketaan myös osaksi kansallisia ilmastotavoitteita.

More news