Compensate Company scaling down operations

Friday, April 28, 2023

Update on 24.5.2023

Contrary to what was communicated on April 28th, we regret to announce the shutdown of the Compensate Climate Action App and monthly subscription compensation service, effective 31.5.2023.

More information here


(In Finnish below.)

Compensate Operations Ltd (the Compensate Company) has been working through the winter and spring to secure new funding to continue current operations and to seek growth. Our aim, among other things, has been to expand into new markets and to develop our own carbon projects. The Voluntary Carbon Market has experienced remarkable growth in the past years. However, despite notable interest from an array of investors, further financing has not yet been secured.

This situation forces us to scale down the Compensate Company’s operations significantly. We will strive to honor existing commitments as agreed. In particular, we will process all compensation payments received until now, and corresponding carbon credits will be retired accordingly. Unfortunately, we will not be able to continue supporting all our current services after the end of May. 

We are still working to secure the continuity of  Compensate Company’s operations after June, albeit with reduced resources. We will provide updates as we know more.

The Compensate Foundation will continue to operate as usual, and the aforementioned changes will not affect the Compensate Climate App, the emission offsetting service offered by the Foundation to consumers. The Compensate Foundation also continues its non-profit work to reform the voluntary carbon market. 


Compensate-yhtiön toimintaa skaalataan toistaiseksi pienemmäksi

Compensate Operations Oy (Compensate-yhtiö) on talven ja kevään aikana hakenut rahoitusta toiminnan jatkamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteenamme on ollut muun muassa laajentua uusille markkinoille ja kehittää omia hiilensidontahankkeita. Vapaaehtoinen hiilimarkkina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mikä on herättänyt paljon kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Haastavassa rahoitusmarkkinatilanteessa jatkorahoitusta ei ole kuitenkaan pystytty varmistamaan.

Tästä johtuen Compensate-yhtiön toimintaa skaalataan toistaiseksi huomattavasti pienemmäksi. Pyrimme hoitamaan olemassa olevat vastuut ja velvoitteet sovitun mukaisesti, ja esimerkiksi kaikkien tähän asti asiakkailta vastaanotettujen kompensaatiomaksujen osalta toteutamme kompensaatiopalvelun kokonaan. Näillä näkymin emme valitettavasti pysty kuitenkaan enää tarjoamaan kaikkia yrityspalveluitamme toukokuun 2023 lopun jälkeen. 

Compensate-yhtiön rahoitusjärjestelyt ovat yhä käynnissä ja tavoitteenamme on jatkaa yrityksen toimintaa pienemmällä henkilöstöllä ja resursseilla myös kesäkuun jälkeen. Tiedotamme jatkosta heti, kun tiedämme lisää.

Compensate-säätiö jatkaa toimintaansa normaalisti, ja edellä mainitut muutokset eivät vaikuta säätiön kuluttaja-asiakkaille tarjottavaan päästökompensaatiopalveluun. Säätiö myös jatkaa yleishyödyllistä työtään vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämiseksi. 

More articles